نام :
نام خانوادگی :
استان :
جنسیت :
کد ملی :
موبایل :
کد مسابقه :

راهنمای شرکت در مسابقه
برای شرکت در مسابقه کتابخوانی «ایران جوان بمان» مراحل زیر را طی کنید:

1. پوشش روی برگه سوالات را بخراشید و کد 11 رقمی زیر پوشش را به همراه سایر اطلاعات خواسته شده وارد کنید و بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید
2. پس از ورود به صفحه آزمون ، دکمه شرکت در آزمون را فشاردهید. شما 15 دقیقه فرصت دارید تا به 10 سوال پاسخ دهید، بنا بر این قبل از شرکت در آزمون پاسخ سوالات را آماده کنید. (نکته مهم: ممکن است ترتیب سوالات و ترتیب گزینه های آزمون با سوالات روی برگه چاپی متفاوت باشد، برای مثال ممکن است سوال اول روی برگه، سوال هفتم آزمون آنلاین باشد، برای جلوگیری از استباه حتما متن را تطبیق دهید)
3. پس از اتمام ، بر روی «ثبت نهایی» کنید و در پنجره باز شده در صورت اطمینان بر روی «ok» ، کلیک کنید.
4. در صورت موفقیت ، امتیاز شما نمایش داده خواهد شد. پس از اتمام زمان پویش منتظر اعلام نتایج در سایت پویش ایران جوان بمان به آدرس https://iranjavanbeman.ir بمانید.
* در صورت بروز مشکل در سامانه یا عدم موفقیت در ثبت پاسخها می‌توانید از روش پیامکی ،‌طبق راهنمای روی برگه سوال اقدام نمایید.